Konserwacja systemu alarmowego...

Zamontowanie systemu zabezpieczeń w swoim domu czy firmie może pomóc w ochronie mienia, ale wiąże się z koniecznością wykonywania regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń. Takie przeglądy techniczne mają na celu sprawdzenie czy alarm działa poprawnie, a co za tym idzie czy będzie stanowił odpowiednią ochronę przed włamaniem. Producenci tworząc nowoczesne systemy zabezpieczeń dążą do tego, aby jak najwięcej elementów można było kontrolować samodzielnie. Chodzi np. o stan baterii niezbędnej do uruchomienia zasilania awaryjnego. Dzięki temu uniknie się sytuacji kiedy system nie zadziała z powodu przerwy w dostawie prądu. Dodatkowo do systemów alarmowych można podłączyć czujniki takie jak czujnik dymu, gazu (czadu/tlenku węgla, propanu, butanu) czy rozlanej wody. Dzięki nim dom będzie zabezpieczony nie tylko przed włamaniem, ale także innymi usterkami, które mogą wyrządzić szkody. System alarmowy można połączyć także z funkcją inteligentnego domu i kontrolować np. zasunięcie rolet. W dużym stopniu ułatwi to codzienne czynności, oczywiście wszystko pod warunkiem, że cały system będzie działać poprawnie. Aby mieć pewność istotne jest regularne wykonywanie konserwacji i przeglądu. Jak często dokonywać konserwacji i przeglądu alarmu? Zalecane jest wykonywanie przeglądu minimum raz w roku, niektórzy jednak wykonują go nawet 4 razy w roku. Wszystko zależy od obiektu, w którym zainstalowany został system. Jeżeli budynek narażony jest na częste włamania taka konserwacja może odbywać się nawet co miesiąc. Ważne jest aby przegląd wykonywał fachowiec, ponieważ niektóre usterki bez odpowiedniego sprzętu ciężko samemu zauważyć, a mogą zaburzać pracę całego systemu. Ze względu na to, że niektóre osoby zapominają o wykonywaniu regularnych przeglądów istnieją firmy, które oferują takie usługi w abonamencie płatnym co miesiąc. W ramach takiego abonamentu fachowcy sami dbają o regularne przeglądy i podczas nich eliminują wszystkie ewentualne usterki. Jest to świetne rozwiązanie szczególnie dla osób mających dużo obowiązków na głowie. Co sprawdzane jest podczas przeglądu? Okresowe testy obejmują...